• ติดต่อผู้ดูแลระบบ: 086-926-1620
  • ติดต่อผู้ดูแลระบบ: 086-926-1620
Vradom

ระดมทุนกับวีระดม

ร่วมระดมทุนกับวีระดม

โครงการ:

วิธีการชำระเงิน :


ธนาคารกสิกรไทย สาขาจามจุรีสแควร์
ชื่อบัญชี นายฐาปกรณ์ กันเกตุ เลขที่บัญชี 0343818254
หมายเลขพร้อมเพย์ 0869261620 หรือ สแกน QR Code ด้านล่าง

เมื่อทำรายการโอนเงินเพื่อร่วมระดมทุนแล้ว
กรุณาแจ้งรายละอียดตามรายการ ดังนี้

กรุณาแนบหลักฐานการโอนเงิน (ถ้ามี)


การรับชำระเงินผ่านระบบ Paypal มีค่าบริการ 4.4% + 0.3$ ค่าบริการนี้จะไม่นับรวมเป็นส่วนหนึ่งของจำนวนเงินในการร่วมระดมทุน วีระดมแนะนำให้ใช้วิธีการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ซึ่งสามารถใช้บริการพร้อมเพย์ หรือ QR code ได้ หากยืนยันชำระผ่านระบบ Paypal กรุณาบันทึกข้อมูล แล้วดำเนินการต่อ
จำนวนเงิน :

ข้อมูลผู้ร่วมระดมทุน :

เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม