• ติดต่อผู้ดูแลระบบ: 086-926-1620
  • ติดต่อผู้ดูแลระบบ: 086-926-1620
Vradom Profile

ผู้ริเริ่มแนวคิดและผู้ร่วมริเริ่มแนวคิดของสร้างตลาดออนไลน์ให้ผลิตภัณฑ์ OTOP

ผู้ริเริ่มแนวคิดชื่อ - นามสกุล :

อาชีพ :

ตำแหน่ง:

สถานที่ทำงาน :

ที่อยู่ :

หมายเลขโทรศัพท์ :

อีเมล :

หน่วยงานผู้ร่วมริเริ่มแนวคิด