• ติดต่อผู้ดูแลระบบ: 086-926-1620
  • ติดต่อผู้ดูแลระบบ: 086-926-1620
Vradom Profile

ผู้ริเริ่มแนวคิดและผู้ร่วมริเริ่มแนวคิดของสร้างตลาดออนไลน์ให้ผลิตภัณฑ์ OTOP

ผู้ริเริ่มแนวคิดชื่อ - นามสกุล :

ทัศนีวรรณ กันตรง

อาชีพ :

รับราชการ

ตำแหน่ง:

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

สถานที่ทำงาน :

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่ :

ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

หมายเลขโทรศัพท์ :

0870779329

อีเมล :

pl_forever14@hotmail.com

หน่วยงานผู้ร่วมริเริ่มแนวคิด