• ติดต่อผู้ดูแลระบบ: 086-926-1620
  • ติดต่อผู้ดูแลระบบ: 086-926-1620
Vradom Detail Project

สอบความก้าวหน้า


สอบความก้าวหน้า

ฐาปกรณ์ กันเกตุ    แผนที่

ประเภท : กระบวนการ

คำอธิบายโครงการแบบสรุป : สอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562


คำอธิบายโครงการ


สอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562เป็นประโยชน์สร้างสรรค์ต่อสังคม/องค์กรอย่างไร


1. สอบความก้าวหน้า
รายละเอียดเกี่ยวกับการขออนุญาต/อนุมัติ


หลักสูตรฯพันธมิตรผู้ร่วมโครงการ


1. หลักสูตรฯ
Social Network


1. www.facebook.com/thapakornkankate
แผนการดำเนินงาน


1. เตรียมตัวสอบ ระยะเวลา : 14  วัน

2. สอบ ระยะเวลา : 1  วันร่วมระดมความคิด


ยังไม่มีความคิดเห็นในระบบ


19.42%
19.42%


ระดมทุนมาแล้ว 200 บาท


สิ้นสุดการระดมทุนแล้ว

20%
20%


ระดมพลมาแล้ว 1 คน


สิ้นสุดการระดมทุนแล้วไม่มีไฟล์เอกสารของโครงการนี้ความเคลื่อนไหว