• ติดต่อผู้ดูแลระบบ: 086-926-1620
  • ติดต่อผู้ดูแลระบบ: 086-926-1620
Vradom Detail Project

ทุนกำลังใจให้รักเรียน


ทุนกำลังใจให้รักเรียน

ฐาปกรณ์ กันเกตุ    แผนที่

ประเภท : บริการ

คำอธิบายโครงการแบบสรุป : โครงการนี้เป็นการระดมทุนจริงครั้งแรกของวีระดม โดยมีเป้าหมายเพื่อนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปเป็นทุนการศึกษา จำนวน 6 ทุน ทุนละ 1,000 บาท รวม 6,000 บาท ซึ่งจะมอบให้แก่นักเรียนที่สอบไล่ได้คะแนนดีที่สุด ของชั้น ป. 1 - ป. 6 โรงเรียนบ้านหนองลาด อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์


คำอธิบายโครงการ


โครงการนี้เป็นการระดมทุนจริงครั้งแรกของวีระดม โดยมีเป้าหมายเพื่อนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปเป็นทุนการศึกษา จำนวน 6 ทุน ทุนละ 1,000 บาท รวม 6,000 บาท ซึ่งจะมอบให้แก่นักเรียนที่สอบได้ลำดับที่ 1 ของชั้น ป. 1 - ป. 6 โรงเรียนบ้านหนองลาด อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เจ้าของโครงการจบการศึกษามา และเห็นว่าการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่สอบไล่ได้คะแนนดีที่สุด จะเป็นกำลังใจให้น้องๆ รักที่จะตั้งใจเรียน ต่อไป ทั้งยังอาจจะจูงใจให้เพื่อนนักเรียนคนอื่นเห็นความสำคัญของการตั้งใจเรียนด้วยเป็นประโยชน์สร้างสรรค์ต่อสังคม/องค์กรอย่างไร


1. เป็นทุนเพื่อสร้างกำลังใจให้นักเรียนที่ตั้งใจเรียน
รายละเอียดเกี่ยวกับการขออนุญาต/อนุมัติ


เรียนแจ้งครูวิชญ์ชยา สิรพันธ์แจ่ม ครูโรงเรียนบ้านหนองลาด ให้ทราบแล้วพันธมิตรผู้ร่วมโครงการ


ไม่มีข้อมูลพันธมิตรของโครงการSocial Network


ไม่มีข้อมูลโซเชียลของโครงการแผนการดำเนินงาน


1. ระดมทุนผ่าน www.vradom.com  ระยะเวลา : 10  วัน

2. เมื่อระดมทุนได้ตามเป้าหมายแล้วจะส่งมอบให้โรงเรียนดำเนินการต่อไป ระยะเวลา : 2  วันร่วมระดมความคิด


ความคิดเห็นที่ 1
เป็นโครงการที่ดีมากๆค่ะ
โดย:
เมื่อ: 29/01/18 14:07 น.

ความคิดเห็นที่ 2
อยากให้มีโครงการดีดีแบบนี้อีกค่ะ
โดย: วารุณี นาเจริญ
เมื่อ: 12/02/18 18:53 น.


100%
100%


ระดมทุนมาแล้ว 6,180 บาท


สิ้นสุดการระดมทุนแล้ว

0%
0%


โครงการนี้ไม่เปิดรับผู้ร่วมระดมพล

ไม่มีไฟล์เอกสารของโครงการนี้ความเคลื่อนไหว

มอบทุนกำลังใจให้รักเรียนแก่น้องๆ

วันที่ 22/01/2018

ตัวแทนของผู้รับผิดชอบโครงการได้เดินทางไปมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆ นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจากโรงเรียนบ้านหนองลาด ตั้งแต่ชั้น ป.1 - ป.6 จำนวน 6 ทุน รวมเป็นเงิน 6,000 บาท โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองลาด และครูวิชญ์ชยา สิรพันธ์แจ่ม ร่วมในการมอบทุนการศึกษาครั้งนี้ด้วย ผู้รับผิดชอบโครงการขอบพระคุณ ผอ. ครู และผู้ร่วมระดมทุนบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษาในครั้งนี้ทุกท่านครับ ขอบพระคุณครับ ฐาปกรณ์ กันเกตุ ผู้รับผิดชอบโครงการ