• ติดต่อผู้ดูแลระบบ: 086-926-1620
  • ติดต่อผู้ดูแลระบบ: 086-926-1620
Vradom Detail Project

สิงห์ขาว ๓๙ สมทบทุนจัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้ เพื่อใช้ในโรงอาหาร อาคาร ๕๐ ปี คณะรัฐศาสตร์ฯ


สิงห์ขาว ๓๙ สมทบทุนจัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้ เพื่อใช้ในโรงอาหาร อาคาร ๕๐ ปี คณะรัฐศาสตร์ฯ

    แผนที่

ประเภท : เครือข่าย/ความร่วมมือ

คำอธิบายโครงการแบบสรุป : สิงห์ขาว ๓๙ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการระดมทุนเพื่อสมทบทุนจัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้ เพื่อใช้ในโรงอาหาร อาคาร ๕๐ ปี คณะรัฐศาสตร์ฯ จำนวน 1 ชุด ชุดละ 12,000 บาท จึงขอเชิญเพื่อนพี่น้องและผู้สนใจ ร่วมระดมทุนในครั้งนี้กับสิงห์ขาว ๓๙ ผ่านวีระดมได้ หรือสามารถร่วมสมทบทุนได้โดยตรงกับคณะรัฐศาสตร์ฯ ได้เช่นกัน


คำอธิบายโครงการ


สิงห์ขาว ๓๙ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการระดมทุนเพื่อสมทบทุนจัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้ เพื่อใช้ในโรงอาหาร อาคาร ๕๐ ปี คณะรัฐศาสตร์ฯ จำนวน 1 ชุด ชุดละ 12,000 บาท จึงขอเชิญเพื่อนพี่น้องและผู้สนใจ ร่วมระดมทุนในครั้งนี้กับสิงห์ขาว ๓๙ ผ่านวีระดมได้ หรือสามารถร่วมสมทบทุนได้โดยตรงกับคณะรัฐศาสตร์ฯ ได้เช่นกันเป็นประโยชน์สร้างสรรค์ต่อสังคม/องค์กรอย่างไร


1. จัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้ เพื่อใช้ในโรงอาหาร อาคาร ๕๐ ปี คณะรัฐศาสตร์ฯ จำนวน 1 ชุด
รายละเอียดเกี่ยวกับการขออนุญาต/อนุมัติ


แจ้งการระดมทุนโดยวีระดม ผ่านทางคุณ นภาภรณ์ ปัญญาราษฎร์ (053-942964)พันธมิตรผู้ร่วมโครงการ


ไม่มีข้อมูลพันธมิตรของโครงการSocial Network


1. www.facebook.com/vradom
แผนการดำเนินงาน


1. ดำเนินการระดมทุน วันที่ 12 มิถุนายน 2561 ถึง 30 กรกฎาคม 2561 ระยะเวลา : 48  วันร่วมระดมความคิด


ยังไม่มีความคิดเห็นในระบบ


24.99%
24.99%


ระดมทุนมาแล้ว 2,999 บาท


สิ้นสุดการระดมทุนแล้ว

0%
0%


โครงการนี้ไม่เปิดรับผู้ร่วมระดมพล
ความเคลื่อนไหว

โอนเงินสมทบทุนจัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้ เพื่อใช้ในโรงอาหาร อาคาร ๕๐ ปี คณะรัฐศาสตร์ฯ

วันที่ 08/08/2018

หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาระดมทุนแล้ว สิงห์ขาว ๓๙ โอนเงินเข้าบัญชี "การจัดซื้อครุภัณฑ์โรงอาหารคณะรัฐศาสตร์ฯ" เป็นจำนวนเงินทั้งสิน 2,999 บาท โดยวีระดมเป็นผู้ดำเนินการแทน