• ติดต่อผู้ดูแลระบบ: 086-926-1620
  • ติดต่อผู้ดูแลระบบ: 086-926-1620
Vradom

ระดมทุนกับวีระดม

ร่วมระดมทุนเพื่อให้โครงการสร้างสรรค์เกิดขึ้นจริงสิงห์ขาว ๓๙ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการระดมทุนเพื่อสมทบทุนจัด...

เป้าหมาย: ฿12,000 ระดมทุนแล้ว: ฿2,999
สิ้นสุดระยะเวลาการระดมทุน
24.99%